Sborník Medsoft 2023

Sborník k semináři 2023 bude dostupný pouze v elektronické podobě na adrese: https://medsoft.creativeconnections.cz/35. ročník tradičního vzdělávacího seminářeTémata


Kdy, kde

15.12.2023
ve Velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2.

Registrace

Na seminář se registrujte pomocí on-line přihlášky


Uzávěrka přihlášek s aktivní účastí 8. 12. 2023.
Uzávěrka přihlášek 13.12.2023
Registrační poplatek je 600 Kč
Studenti se mohou semináře účastnit bez poplatku
Na základě registrace obdržíte fakturu a pokyny k platbě, možná je také platba na místě.


DŮLEŽITÉ TERMÍNY


Zpětná vazba - přijetí příspěvku do 5.12.2023
Odevzdání rozšířeného abstraktu do 10.12.2023
Odevzdání článku do 31.12.2023
Datum konání 15.12.2023, od 9:30 hod.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA


Pokyny pro přednášející / autory příspěvků ve sborníkuOdborný program - předběžný časový rozvrh
Kontakt

Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Ústav patologické fyziologie 1.LF UK, Creative Connections, a.s.
U Nemocnice 5
120 00 Praha 2
kofranek@gmail.com


MUDr. Jitka feberová, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie 1.LF UK
U Nemocnice 5
120 00 Praha 2
732 164 469
jitka.feberova@lf1.cuni.cz